Bố thay con trai địt vào lồn con dâu Tsubaki Sannomiya dâm đãng , nơi này.” Ẩn Thanh Ảnh cười nói: “Uống vào trong thời gian ngắn sẽ gia tăng cảm ngộ không gian, Bố thay con trai địt vào lồn nàng dâu Tsubaki Sannomiya khát tình rất thích hợp để phụ trợ tu luyện.” Nàng đưa đến một chiếc Nhẫn Trữ Vật, bên trong đã sớm chất một lượng khá nhiều Hư Không Trà. “Vậy ta không khách khí.” Lạc Nam thoải mái thu lấy, mở miệng nói: “Lần này Ẩn Không Tộc biểu hiện rất khá, nếu như ta có thể thu được Hoa Tử Linh, liền ban thưởng Bình Tâm Huyền Sương cho các ngươi.” “Đội ơn chủ công!” Ẩn Thanh Ảnh nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng rực tinh