Chán học nên đè luôn cô gia sư ra địt, mãn. Thằng Công quay sang trêu Hạnh: – Thỏa mãn em như vậy mà chị Hằng về biết thì chỉ có mà thịt em thôi đấy biết chưa. Vắt anh Mạnh khiến anh ấy không còn sức nữa là chị ấy bắt đền đấy. Hạnh bĩu môi cãi lại: – Còn lâu anh Mạnh mới hết sức nhé, mà chị Hằng bật đèn xanh cho em rồi nhé. Tôi cười để hai người họ tranh luận, Phim sex cô gia sư phải lòng học sinh vào trong bếp gọt đĩa hoa quả ba người ăn rồi tán phét với nhau. Đến chiều thì cả ba đi tắm rồi ra.