Chồng đi công tác nên em gạ địt luôn ông hàng xóm, Hà quan sát thấy nãy giờ Trung Hiếu quay mặt mãi lo chơi bóng chuyền với bạn nên vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng của Vy. Không được,Chồng đi công tác nên em gạ địt luôn ông hàng xóm Lệ Hà không thể để Vy có cơ hội tấn công được. Trong khi Vy dừng lại mắc cỡ lo nghĩ chuyện bị nói là dâm đãng, Lệ Hà đã lẹ chân hơn chạy lại chỗ Trung Hiếu. Lệ Hà hớt hơ hớt hãi nói với Trung Hiếu: – Hiếu ơi! Lại mình nói nghe nè! Trung Hiếu đang chơi bóng chuyền, nghe gọi vậy thì quay lại. Lệ Hà cố tình.