Đang học bài thì em lên cơn nứng lồn, dưới thì em với mặc vào đấy không là cứ để cho nó mát thôi. Tôi chậc lưỡi một cái rồi bảo: – Váy ngắn vậy mà để không á? Vợ anh thoải mái mà không dám thế đâu! Thằng Công lại cười nói: – Hằng thì chưa thoải mái gì bằng Hạnh đâu,Đang học bài thì em lên cơn nứng lồn mười sáu thôi nhưng máu lắm đấy. Tí làm phát anh nhỉ! Tôi cười hề hề cả hai cùng vào bàn vừa bật nhạc nên nghe vừa nói chuyện tôi nhâm nhi ngụm trà rồi bảo: – Chắc gì Hạnh đã đồng ý mà chú bảo.