Đến nhà chơi tán tỉnh luôn mẹ của bạn Yu Shinoda ngọt nước , vẫn nhìn đường và trả lời trêu tôi. – Haha. Hy vọng không phải cái gì cũng nhanh anh ha! – Cái gì là cái gì, có cái gì cần phải chậm à em? – À, ý em ví dụ như là: Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa. Haha. Vậy mà anh k biết sao? – Đúng là thua em. Cuộc trò chuyện vui vẻ như hai người tri kỷ tương phùng. Sóng tín hiệu va chạm xẹt xẹt chíu chíu. Câu nào tôi nói anh cũng hiểu, câu nào anh nói tôi cũng hiểu, Cậu nam sinh nhút nhát và mẹ của bạn Yu Shinoda lồn đẹp