Kẹt thang máy cùng chị đồng nghiệp Eimi Fukada lồn hồng, tuổi như ba chồng cô lại có thể sung mãn đến như vậy, Kẹt thang máy cùng chị đồng nghiệp Eimi Fukada lồn hồng vừa mới ra ào ào cả bụm mà giờ đã muốn làm cái thứ hai rồi… trong khi Phúc Minh kiếm một cái làm kiểng cũng thật khó. Trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng Mỹ Hạnh vẫn gắt nhẹ: – Thôi nhiêu đó được rồi ba… để con vô ngủ kẻo anh Minh biết chuyện thì chết… Vừa nói cô vừa lăng xăng bận quần áo vô và đi xuống bếp thảy cái quần lót vào thau đồ dơ để sáng mai dậy tắm rửa đi.