Làm liều địt nhau với nữ giám đốc vắng chồng, cho sự chống cự của cô. Gã khóa dây xích nghe cái rắc quanh cổ Vy. Phú nắm một đầu rồi ra hiệu cho Phong bỏ Vy ra. Gã Phong vừa bỏ Vy ra thì Phú giật mạnh cọng dây một cái. Dây xiết vào cổ Vy làm cô thở không nổi, Nữ giám đốc vắng chồng bị nhân viên đè ra làm thịt chỉ còn biết la lên oai oái. Cô lấy tay giữ cổ của mình, nước mắt ràng rụa rồi ngồi bệp xuống đất. Phú cười thích thú. Gã quay sang nói với Phong: – Để chắc ăn mày vào lấy ete chụp một cái cho thằng mập kia.