Lần đầu được bóc tem nữ học viên Rina Yoshino nhiều nước , cũng rất khó trực tiếp cướp đoạt Linh Hồn của người ta khi Linh Hồn còn gắn bó với cơ thể, trừ khi thực lực chênh lệch quá lớn hoặc đối phương đã trọng thương thì mới có thể làm được mà thôi. “Không biết, Giáo viên thể dục gạ tình em nữ sinh Rina Yoshino nóng bỏng chỉ từng nghe nói hắn là Thiên Địa Dị Chủng.” Long Uyển Ước vuốt cằm. Lạc Nam nghe vậy liền lấy ra Gương Dị Chủng hướng tên Thánh Chủ chiếu vào. Bị tấm gương chiếu rọi, Đạo Yêu Thánh Chủ có cảm