Lên đỉnh cùng người yêu của bạn thân, nhưng hai thằng kia đâu có biết rằng Hằng thích tôi vì dẻo mỏ là một phần, Bạn thân đi vắng nên lén lút gạ địt người yêu anh ta một phần là vì con cặc cong cong chọc nhẹ nhẹ thôi mà khiến Hằng không chịu được rồi. Nghĩ như vậy thôi thì thằng Công nói tiếp: – À ở tỉnh này em có quen một số em rau đấy, mấy anh có nhã hứng thì tà lưa các em ấy, cố gắng ở lại thêm ngày nữa là chén được thôi. – Ơ thế rau mấy nốt à? Thằng Công nháy đèn vượt xe khác rồi quay lại bảo: – Thì.