Nàng dâu nứng lồn gạ tình bố chồng Asumi Mirai ngọt nước , Cẩu, hắn ta chỉ ngồi xổm chưa đến 20 phút, đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đi ra ngoài đón xe đi mất rồi, còn dám nói cảm giác là rất tốt, Chồng đi vắng vợ ở nhà gạ địt cha chồng Asumi Mirai cuồng dâm đương nhiên sự thật những lời này là không thể nói, rất dễ tổn thương tình cảm … Đinh Nhị Cẩu chạy xe đến mé ngoài thị trấn thì để Trương Cường xuống xe, hắn tự một mình lái xe đi đến ủy ban thị trấn, bởi vì lúc ở trên đường đi, Khấu Đại Bằng có gọi điện thoại kêu hắn đến ủy ban thị trấn có việc cần gặp. Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn để người ta biết đến hắn cùng đi