Ngồi chung bàn với cô bạn học thích bú cu, đầu lao vào chiến đấu để bù lại năng lượng đã tiêu hao dưới biển. Tôi bật thêm lon beer,Ngồi chung bàn với cô bạn học thích bú cu nhấm nháp con tôm tích, yêu thích nhìn con bé đang hăng say ăn. Chờ cho con bé kết thúc cuộc chiến, tôi mới thông báo. – Chị Hiền đang ở đây đấy và đã đặt khách sạn cho mình. Mắt con bé Hoa sáng lên, miệng “oa” một tiếng rồi nẩy cẫng lên kéo tay tôi. – Nhanh… nhanh… đi anh! – Thì em cũng phải tắm nước ngọt, thay quần áo đã chứ. Vẫn sớm mà vội gì..