Nữ sinh dâm dục giúp đỡ thầy giáo già cô đơn, các cô không báo trước,Nữ sinh dâm dục giúp đỡ thầy giáo già cô đơn cháu sợ là cũng khó tìm ngay được khách sạn giờ này. Như dự kiến, một loạt các khách sạn được tôi tìm kiếm trên mạng đều không đủ phòng. Cô Hồng vẻ mặt hơi bối rối. – Vậy làm sao bây giờ. – Để cháu thử gọi bạn cháu xem có giúp được gì không? Còn nếu bí quá thì các cô chịu khó ở chật chút về chỗ cháu. Nhà cháu còn một phòng trống. – Vậy có tiện không? Cô Hồng hơi ngần ngại. – Để cháu cố thử xem đã. Tôi.