Phần thưởng của sếp nữ dành cho nhân viên của mình, thoại, không cấm con đi ra ngoài chơi đi đá bóng gặp gỡ bạn bè, Ký hợp đồng thành công nên được sếp thưởng mẹ nghĩ bố mẹ đã tạo điều kiện cho con thoải mái hết mức nhưng sao con lại nói dối? Con có biết mẹ ghét nhất là loại người nào không?” “…” Im lặng… “Mẹ ghét nhất là người dối trá, con có thể không học giỏi con có thể bị điểm kém nhưng nhất quyết không được nói dối, không giấu dốt, có khó khăn gì thì nói với mẹ để cùng tháo gỡ không phải né tránh lấp liếm để mong nó qua.