Phim sex bố chồng yêu thầm nàng dâu Iyona Fujii thiếu thốn , Lãnh như mất đi lý trí. Hắn thiêu đốt tinh huyết thi triển Bí Pháp, triệu hồi tất cả Tử Linh Thần Sứ trở về, Con trai YSL bố chồng địt luôn vợ của con trai Iyona Fujii nóng bỏng đem uy lực của Đạo Hoả gia tăng gấp mấy lần, hai tay nâng lên: “Cấm Kỵ Vũ Kỹ – Hoả Thần Diệt Thế!” VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ… Hấp thụ Nguyên Khí điên cuồng từ bốn phía thiên địa, Tử Linh Thần Diễm ở giữa hai cánh tay của hắn ngưng tụ thành một quả cầu lửa, kích thước ngày càng to lớn như một hành tinh.