Phim xet xuất tinh vào lồn vợ hàng xóm Ichika Hoshimiya vắng chồng,, quảng trường, Sung sướng ngoại tình cùng chị hàng xóm Ichika Hoshimiya thiếu thốn ẩn tại một góc tối… thiếu nữ sở hữu Thiên Cơ Chi Thể xem lấy tình cảnh này, hít sâu một hơi: “Khí Vận gia thân quá mạnh, mạnh đến mức may mắn tột đỉnh, tùy tiện dạo chơi liền thoát khỏi Thiên Nhiên Trận Pháp, sợ rằng ở toàn bộ bí cảnh thứ hai này không có Trận Pháp nào vây khốn được nàng.” “Không sai.” Thiên Cơ Tán Nhân vuốt râu dài, ngưng trọng nói: “Đây chính là nhân vật có thể tụ