Sếp già số hưởng và em nhân viên vú to, đủ sức thỏa mãn nó nên mới nhờ sức anh nè… muốn thử không? Cường quay sang phía sau lén lén quan sát. Anh chàng thấy hình như tiếng nước chảy đã dứt, Nữ nhân viên say rượu bị sếp đưa vào nhà nghỉ còn lại là tiếng sột soạt… lục đục. Cường chuyển sang nói giọng nhỏ xuống: – Anh nói thiệt… hồi nãy thấy hàng tướng con nhỏ ngon quá… anh cũng muốn lắm… nhưng liệu… nó có chịu anh không? – Anh yên tâm… việc đó thì để em… giờ chỉ cần nghe lời em là được… Biết không còn nhiều thời gian nên hai anh em bàn.