Sung sướng chơi nát lồn nữ hoàng đồ lót mông to , phải thay máu toàn bộ, loại bỏ huyết mạch Tinh Không Thú mới có hy vọng đột phá. Huyết Yêu Cơ ngồi ở không xa chứng kiến tất cả, yêu kiều hừ một tiếng: “Không ngờ đồ vật như Phá Tắc Giới Phù mà tên này cũng sở hữu, thật là giàu chảy mỡ.” “Khanh khách, hắn còn rất nhiều chuyện ngươi không biết đâu.” Thập Khánh Huyên đắc ý cười rộ lên. “Khánh Huyên tỷ tỷ, Tận hưởng cơ thể nóng bỏng của nữ hoàng đồ lót nóng bỏng có thể kể ta nghe được không?” Nam Thiên Tố nghiêm túc nói: “Ta muốn biết thật nhiều về phu quân của mình.” Lạc Nam lại xuất hiện phía sau Phi Xa