Tag: CAWD-214

Bắt ở lại tăng ca để địt nữ y tá Sakura Moko nhiều nước

Bắt ở lại tăng ca để địt nữ y tá Sakura Moko nhiều nước , lượng càng ngày càng ít, nhưng hắn vẫn như cũ trong vòng một tháng đạt tới Luyện Thể tầng mười đỉnh phong! “Hôm nay hãy đi xuống hàn đàm nhìn lại xem!” Hắn làm ra quyết định, Bắt ở lại tăng ca để địt em nhân viên Sakura Moko lồn múp không đợi bầu trời tối đen, lập tức nhảy xuống hàn đàm. Trong một tiếng “bõm”, nước lạnh như băng phủ trùm tới, lập tức khiến hắn lạnh run cả người. Thật lợi hại! Nên biết rằng, lúc này hắn đã là Luyện Thể tầng mười đỉnh