Tag: DLDSS-121

Về quê nghỉ hè gạ tình ông hàng xóm Suzume Mino mông to

Về quê nghỉ hè gạ tình ông hàng xóm Suzume Mino mông to , ngụm khí lạnh. Thật sự khó tin bảy vị Cửu Cảnh Chí Tôn Đao Tu thực lực cường đại, lại cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ trung thành của Kình Thương Thiên Tử, Vợ nứng lồn địt luôn bạn thân của chồng Suzume Mino thiếu thốn hơn nữa còn sẵn sàng vì y mà kéo chân đối thủ, tạo cơ hội cho Kình Thương Thiên Tử chiếm ưu thế to lớn trong Đoạt Cấm Chiến lần này. “Kình Đao Thất Tuyệt Trận à?” Cửu Thánh Thiên Tử nở nụ cười chế nhạo: “Châu chấu đá xe mà thôi!” Đối mặt