Tag: Hanayagi Anna

Vợ mất sớm cha chồng thịt luôn nàng dâu Hanayagi Anna lồn đẹp

Vợ mất sớm cha chồng thịt luôn nàng dâu Hanayagi Anna lồn đẹp , chuyện gì xảy ra. Lại chưa từng ngờ đến sẽ có người xem nàng như tài nguyên, Vợ mất sớm cha chồng thịt luôn con dâu Hanayagi Anna mông to muốn luyện hóa và hấp thụ tất cả Yên Vụ… như thế có khác nào đem nàng ăn sống? “Biết sợ?” Lạc Nam cười tà một tiếng: “Giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên, tha cho nàng một mạng… đừng quên nàng đang ở trong đan điền của ta, ngay cả Truyền Tống Lệnh cũng bị vô hiệu hóa.” Hắn đem Bất Hủ Kinh Văn khảm vào đan điền, gia cố vùng không