Tag: Hijiri Maihara

Mẹ vợ quá trẻ gạ địt luôn con rể của mình

Mẹ vợ quá trẻ gạ địt luôn con rể của mình, đồ ở đây cũng chẳng đắt. Dẫn dắt mấy em ấy đi mua xong thì cũng kịp thời gian về dự tiệc với chi nhánh. Tối thì anh em bàn cớ thoái thác hạ mấy em ấy đi uống nước tiếp. Biết rõ tên mấy em đó là Nga, Mai, Sung sướng địt nhau với mẹ vợ trẻ trung Vân rồi nên tôi bảo thằng Lâm: – Mày thấy em nào ngon lành hả mày? Nó tặc lưỡi nói: – Em đéo nào cũng ngon, như nhau cả thôi! Mày thích em nào? Tôi hất hàm bảo nó: – Tí tao xí em Nga, còn mày với thằng cu.