Tag: Nagase Yui

Ông bố số hưởng và người yêu của con Nagase Yui nứng lồn

Ông bố số hưởng và người yêu của con Nagase Yui nứng lồn, một bụng trước khi quất ngựa truy phong. Cha mẹ nó biết được chỉ biết dậm chân than trời trách đất rồi bắt nó phải phá bỏ đứa con mới còn trứng nước trong bụng nên nó buồn rồi thi rớt tốt nghiệp. Rồi nó xin cha mẹ cho lên Bình Dương làm công nhân ở mấy khu công nghiệp trên Bến Cát, sau này nghe lời dụ dỗ của mấy bà chị thích làm việc nhẹ lương cao mà về đầu quân cho quán của gã. Con nhỏ là dân miền tây chính gốc, Ông bố số hưởng và bạn của con gái Nagase Yui vú to dáng lùn lùn nhưng được.