Tag: SSIS-641

Ngày đầu đi làm đã được chén sếp nữ Asuka Aka nứng lồn

Ngày đầu đi làm đã được chén sếp nữ Asuka Aka nứng lồn , mọi người tiếp đãi chủ tịch, tôi dám nói, cho tới bây giờ mọi người trong lòng cũng không có hiểu chủ tịch là người như thế nào, các lãnh đạo thị trấn khi ây còn xầm xì to nhỏ, lãnh đạo nào trên huyện xuống thị sát thì cũng tiền hô hậu ủng, chỉ có chủ tịch là khác lạ nhất, Ngày đầu đi làm đã được chén vợ sếp Asuka Aka mông đẹp đơn giản chỉ một chiếc xe đi nhậm chức, cho nên cùng với người lãnh đạo như chủ tịch nói chuyện trong lòng của tôi cũng không có nhiều băn khoăn lo lắng, muốn nói cái gì thì nói cái đó, có thành tích hay gặp khó khăn chúng ta