Tag: STARS-671

Anh thợ ảnh may mắn và em người mẫu Suzuhara Miran vắng chồng

Anh thợ ảnh may mắn và em người mẫu Suzuhara Miran vắng chồng , luận như thế nào cũng không thể để cho Vương Nhất gặp chuyện không may, mình nhất định phải cứu hắn, vừa vặn kiếm được chiếc cano cứu mạng thì Chu Hồng Kỳ điều đầu tiên là nghĩ cách, cô nhìn bốn phía, hy vọng có thể trông thấy được Vương Nhất. – Vương Nhất… Vương Nhất… Mặc kệ tại mưa dông gió giật có thể hắn không nghe thấy, tóm lại Chu Hồng Kỳ vẫn cứ hét to lên, dù cho nước biển mặn chát rót vào trong miệng, cô lại phun ra, tiếp tục la lên … Cũng may là ông Trời không phụ người có lòng thành, Đi chụp ảnh khỏa thân được chén luôn gái đã có chồng Suzuhara Miran vắng chồng