Vợ đi vắng ở nhà địt chị hàng xóm Momo Sakura lồn múp , Nam hạ lệnh. “KENG! Mở ra Cửa Hàng May Mắn thành công!” Lạc Nam biến mất tại chỗ, một lần nữa đã hiện ra bên trong không gian khác. So với trước đây, Vợ đi vắng ở nhà địt em hàng xóm Momo Sakura mông đẹp Cửa Hàng May Mắn đã mở rộng quy mô hơn, khắp nơi là lít nha lít nhít các quả cầu ánh sáng chứa đựng những loại vật phẩm. Hệ Thống không để hắn thất vọng, trong Cửa Hàng đã có rất nhiều vật phẩm cấp Chí Tôn. Nhất Phẩm Chí Bảo – Lam Hải Kiếm, giá bán một vạn Điểm Danh Vọng. Nhị Phẩm Chí Tôn Công Pháp – Ngự Thú Kinh, giá bán hai vạn Điểm Danh Vọng. Tam