Vô tình được địt vợ ông chủ Mizukawa Violet lồn múp , sáu đỉnh phong, cộng thêm Phi Vân Bộ thần diệu, một đường đi như đạp trên đất bằng, Những lần lét lút cùng chị hàng xóm Mizukawa Violet lồn khít không hề ảnh hưởng tốc độ đi tới. – Còn cách lễ năm mới 10 ngày, nhưng với tốc độ của ta hiện giờ, 4 ngày có thể về đến Nguyên Thạch Trấn! Trong lòng hắn nắm chắc, cũng không vội vàng, nghĩ tới nếu trở về hai tay trống trơn, vậy thì có chút không ổn, nói thế nào cũng phải chuẩn bị lễ vật cho phụ thân! – Nữ nhân hẹp