Vừa li dị nên gạ tình luôn vợ hàng xóm Mina Kitano mông đẹp , than, không cần ở chỗ này của tôi mà nhăn nhó, tôi chỉ làm tốt chuyện của mình, Vừa li dị nên gạ tình luôn vợ bạn Mina Kitano thiếu thốn chuyện của ông thì ông tự quản, tôi không xen vào, đây chính là thái độ của Đinh Đức Vinh. – Ông Đinh à … ý tôi không phải là vậy, tôi chỉ thấy việc này có chút ép buộc chúng ta mà thôi. – Chu Truyền Sinh cũng tạo lối thoát cho mình nên nói. – Lão Chu, ông cũng là thổ công ở huyện này, những chuyện như thế này ông chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm, nhiệm vụ của tôi bây giờ là tính toán cẩn thận, nhìn lại toàn cảnh