Vụng trộm cùng cô em họ Mako Iga đã có chồng, chục tuổi nhìn rất đỏm dáng chứ không còn là ông Dậu quê mùa chân chất mà bà quen biết bấy lâu nữa. – Thôi tui đi nghen bà! Có tiền rồi thì chẳng có lý do gì ông Dậu phải chầu rìa ở nhà với bà vợ tối ngày cằn nhằn cởi nhởi, ông đứng lên dắt chiếc xe dream màu nho mà thằng Minh mua cho rồi trèo lên nhún nhún mấy cái trước khi khởi động. Chiếc xe cũng được ông rửa sạch bong không còn miếng đất miếng bụi, Vụng trộm cùng cô em họ Mako Iga đã có chồng mặc dù nó thường xuyên được trùm.