Xem sex vụng trộm với em thư ký Akari Neo cuồng dâm, có dịp một mình không quần áo đi giữa thiên nhiên như vầy, thật chẳng có gì thích thú cho bằng. Vy đi mãi một lúc, Xem sex vụng trộm với nhân viên cấp cưới Akari Neo thiếu thốn tình dục có khi phải đi vòng do lạc đường, may sao cuối cùng cũng tìm đường trở lại chỗ hàng rào kẽm gai ban sáng mà cô đã chui qua. Đích đến đã tới rồi, Vy càng hồi hộp không biết điều gì đang chờ đợi bản thân mình nữa. Cô nhẹ nhàng lách mình qua hàng rào kẽm gai, bắt đầu đi bộ trong vườn cây điều um tùm sau nhà Vũ. Vy nhìn.