Xuất tinh vào mồm vợ của hàng xóm Maria Nagai ngọt nước, cười cười kéo tôi vào trong] Mua cho bạn gái hả anh, Ông già may mắn chén luôn vợ của hàng xóm Maria Nagai lồn hồng bạn gái anh sướng quá, có bạn trai mua đồ dùm. Tới đây tôi mới giật mình, nãy giờ tôi giở bộ mặt dâm dê nói hết cái ý nghĩ đen tối cho nhỏ bán hàng nghe. Tôi cười cười tính tiền xong rồi biến mất ngay chứ nhục quá sao dám đứng đó. Tôi không phải loại hay ngại đâu mua BCS mua thuốc tránh thai đủ thứ mấy thằng bạn cũng nhờ tôi mà hôm nay bị bắt ngay tim đen nên nhục quá. Qua tới.