Bà chủ khách sạn dâm dục chiều khách tập thể, Thảo không biết rằng lúc vừa rồi vì chiều ông Hùng, vì muốn ông sướng nên cô đã khẩu dâm cùng ông. Cô cứ nghĩ đầu óc ông đang ảo, đang hoang tưởng nên không biết gì, nhưng thực ra bộ não của ông vẫn hoạt động, vẫn thu hết những lời cô nói vào bộ nhớ để mấy hôm sau nhưng câu dâm dục đó vẫn mãi ám ảnh ông, Giúp đỡ bà chủ khách sạn nứng lồn lên đỉnh không lúc nào ông không nghĩ đến điều đó.